Model GROW (coaching) - Co to jest i jak z niego korzystać? (2023)

Coaching oferuje różne narzędzia i techniki, w tym model GROW,w którym coach pomaga klientowi osiągnąć często ambitne i niebanalne cele. Proces pracy nad osiągnięciem wymarzonego celu obejmuje:cztery krokio których dowiesz się z treści tego artykułu. Naucz się także zadawać właściwe (mocne) pytania, aby osiągnąć swój cel.

Model GROW (coaching) - Co to jest i jak z niego korzystać? (1)

Czym jest model GROW w coachingu?

Model GROW jest jednym z narzędzi wykorzystywanych wCoaching do pracy z celami. Jest twórcą tego modelupana Johna Whitmore'a, który szerzej przedstawił to narzędzie w książcetrening wydajnościowy. Nazwa modelu składa się z pierwszych liter angielskich słów:

 • Meta- einzel
 • rzeczywistość- rzeczywistość
 • opcje- Opcje
 • Will, daleko do przodu- będzie, kolejne kroki

też wiedziećnarzędzie koła życia.

Pracując z celami w modelu GROW, skupiamy się na czterech powyższych elementach, a mianowicie: samym celu, realności celu, możliwościach i krokach, które zostaną podjęte, aby osiągnąć cel. Ta technika w drodze do celu wykorzystuje tzwsilne (silne) pytania coachingowepytany przez trenera. Kluczem do sukcesu klienta jest udzielenie odpowiedzi na właściwie dobrane pytania podczas procesu coachingowego. Ta metoda jest często stosowana na wczesnych sesjach coachingowych, aby wyznaczyć kierunek obsługi klienta.

Istnieje również odmiana tej metody, tzwTWACHSENróżni się od modelu GROW dodaniem kroku poprzedzającego, reprezentowanego przez literę T (temat) w nazwie. Obejmuje szersze środowisko związane z konkretnym problemem. Odzwierciedla wagę problemu w szerszym kontekście.

(Video) Rozmowa coachingowa na podstawie modelu GROW

Odkryj teżCzy coaching jest skuteczny?

Modele GROW

Model GROW zastosowany w sesji coachingowej składa się z czterech kroków, w których określamy cel, analizujemy fakty, badamy możliwości i planujemy działania niezbędne do osiągnięcia naszego zamierzenia lub projektu.

Faza 1: Cel -

Pierwszym krokiem w pracy z klientem jest wyznaczenie celu. W zależności od rodzaju coachingu może on dotyczyć np. rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, poprawy sytuacji finansowej, realizacji projektów, poprawy efektywności pracy w grupie, planowania na przyszłość, znalezienia rozwiązania danego problemu. Określenie celu jest bardzo ważnym krokiem w tym procesie, ponieważ źle zdefiniowany cel może uniemożliwić lub utrudnić realizację projektu/zamierzenia.

To może być przydatnetechnikę SMART(lub model SMART), w ramach którego gwarantujemy, że naszym celem jest:

 • Konkretny- dobrze zdefiniowany
 • Wymierny- mierzalne
 • Osiągalny- osiągalny
 • Istotnych— istotny, ważny
 • ograniczony czasowo- ograniczony czas

Cel musi być dobrze zdefiniowany, aby nie było wątpliwości, co osiągnąć, co zrobić, co zrobić. Musi być też mierzalny, więc zawsze wiesz, czy jesteś blisko i czy już osiągnąłeś realizację. Główną cechą celu jest zdolność do jego osiągnięcia. Nie ma sensu wyznaczać celów, które z definicji są nieosiągalne. Ważne jest również, aby była ona trafna, czyli stanowiła wartość dodaną dla klienta. Praca z celami, które są zbyt małe lub nieistotne, jest bezcelowa i stratą czasu. Cel musi być również ograniczony czasowo, co oznacza, że ​​musisz wyznaczyć limit czasowy, w którym najpóźniej osiągniesz swój cel. Niedotrzymanie terminu to jeden z najczęstszych błędów przedłużających realizację naszego projektu. Dlatego na tym etapie musisz upewnić się, że cele, które stawiasz sobie w GROW w coachingu są SMART, czyli: H. są jasno określone.

(Video) Coaching w firmie, czy warto z niego korzystać?

Pierwszy krok może wymagać od trenera zadania następujących przykładowych pytań:

 • Co chcesz osiągnąć?
 • Jaki problem chcesz rozwiązać?
 • Co chciałbyś zmienić?
 • Dlaczego jest to dla Ciebie ważne?
 • Czy osiągnięcie celów jest realistyczne?
 • Kiedy uznasz, że osiągnąłeś swój cel?
 • Skąd wiesz, że jesteś coraz bliżej celu?
 • Kiedy chcesz to zrobić?
 • Co by się stało, gdybyś to zrobił?
 • Jak osiągnięcie celu wpływa na Twoich bliskich i przyjaciół?
 • Jak będziesz się czuł, gdy osiągniesz swój cel?
 • Co byś osiągnął, gdybyś osiągnął oczekiwany wynik?
 • Czy potrafisz określić niezbędne środki?

Etap 2: Rzeczywistość - Rzeczywistość

W tej fazie coach zadaje pytania dotyczące aktualnej kondycji, sytuacji i otoczenia klienta. Konieczne jest ustalenie, co zostało zrobione do tej pory, jakie są przeszkody, jaki jest potencjał klienta i otoczenia. Określamy stan początkowy (stan początkowy), aby określić, gdzie zaczynamy drogę do celu w coachingu. Ważne jest opisanie otoczenia z jak największej liczby perspektyw. Możesz zadać następujące pytania:

 • Co osiągnięto?
 • Jakie działania podjąłeś?
 • Jakie są główne problemy?
 • Co nie zadziałało?
 • Jakie zasoby ma klient?
 • Co sprzyja osiąganiu celów?
 • Czy masz odpowiednią wiedzę?
 • Jak się czujesz na tym etapie procesu?
 • Jakie są fakty?
 • Jaka jest Twoja obecna sytuacja?
 • Co mogłeś zrobić lepiej?
 • Jakie są przeszkody w osiągnięciu celów?
 • Dlaczego nie znalazłeś czasu na jego realizację?
 • Co musisz zmienić?
 • Co oznacza dla Ciebie pozostawanie w obecnej sytuacji?

Nie bierz pod uwagę modelu GROW dla tej fazyZastosowanie metody coachingowej Circle of Life.

Poziom 3: Opcje - opcje, możliwości

Na tym etapie pracy coachingowej w modelu GROW należy odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące działań, które można podjąć, aby osiągnąć cel. To faza twórcza, dlatego warto otwarcie myśleć i analizować różne możliwości, pomysły i potencjalne działania. Warto wyjść z pudełka i otworzyć się na kilka alternatyw, zastanowić się, kto może nam pomóc, co nam sprzyja, jakie kroki podejmiemy. Rozważ każdy pomysł, który przychodzi ci do głowy. można użyć do tego krokupodejście Walta Disneyaw którym patrzymy na projekt z trzech perspektyw: marzyciela, realisty i krytyka. Jest to narzędzie wykorzystywane w coachingu, podobnie jak sama technika (model) GROW.Przykładowe pytania do tego kroku:

 • co możesz zrobić najpierw
 • Jakie działania możesz podjąć?
 • Jakie mam opcje?
 • Które rozwiązanie wybierasz?
 • Kto może Ci pomóc?
 • jak ktoś mógłby ci pomóc
 • Co jeszcze należy wziąć pod uwagę?
 • Jakich narzędzi możesz użyć?
 • Czy rozważyłeś ważność wszystkich opcji?
 • Jak daleko możesz samodzielnie wykonać elementy planu?
 • Jak podejść do rozwiązania problemu?
 • Co możesz zrobić w następnym kroku?
 • Którą alternatywną trasę wybierasz?
 • Na jakie kroki możesz podzielić wdrożenie intencji?
 • Kto może pomóc zidentyfikować pomysły?

Etap 4: Wola, droga naprzód - Wola, następne działania

Ostatni etap modelu GROW skupia się na rzeczywistej chęci zmiany i działaniach, które można podjąć. Wspólnie z trenerem ustaliliście cel, przeanalizowaliście sytuację, rozważyliście różne opcje i możliwości, więc czas na opracowanie planu działania. Sesja coachingowa dla tego etapu modelu GROW może obejmować przykładowe pytania:

(Video) Как провести коуч сессию. Модель GROW коучинг (модель ГРОУ). Обучение коучингу. Коучинг grow

 • Czy jesteś zdeterminowany do działania?
 • Na jakie kroki można podzielić osiągnięcie celu?
 • Jakie działania należy podjąć na każdym etapie?
 • Jakie zasoby są potrzebne do realizacji planu?
 • Kiedy mogę zacząć?
 • Jak radzić sobie z zagrożeniami?
 • Co mam zrobić, jeśli napotkam pewne problemy?
 • Czego brakuje, aby osiągnąć swój cel?
 • Czego potrzebujesz?
 • Kiedy uznajesz cel za osiągnięty?
 • Co zrobisz, gdy Twoja motywacja spadnie?
 • Co mógłbyś zrobić, żeby nabrać chęci do działania?
 • Które wyniki możesz osiągnąć szybciej?
 • Jakie korzyści otrzymujesz?

W tym miejscu GROW warto spojrzeć na to z perspektywy realisty i krytyka powyższego poglądu.Metody Walta Disneyaa.

Model GROW – wskazówki i praktyczne porady

Zakłada to model GROW w swoim tradycyjnym zastosowaniuCoach nie jest ekspertem od sytuacji klienta. Powinien więc pełnić rolę pośrednika i pomagać klientowi w wyborze najlepszych opcji, a nie oferować rady czy wskazówki.

ulga– kompleksowe wsparcie lub usprawnienie procesu organizacyjnego. Może być realizowany poprzez pomoc w znajdowaniu rozwiązań, kształtowaniu umiejętności, usuwaniu przeszkód na drodze do określonego celu. Ogólnie rzecz biorąc, facylitacja pomaga osiągnąć osobie/organizacji/celowi.

Dwie najważniejsze umiejętności trenera to umiejętność zadawania właściwych pytań oraz umiejętność skutecznego słuchania.

Nie zadawaj pytań zamkniętych, które wymagają tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”. Zamiast tego na każdym etapie sesji coachingowej należy zadawać pytania otwarte, które wymagają rozwinięcia. To zachęca klienta do kreatywnego myślenia.

(Video) COACHING LIVE — Zobacz Jak Wygląda Sesja NA ŻYWO

Użyj aktywnego słuchania i pozwól klientowi mówić większość. Pamiętaj, że cisza zapewnia cenny czas na refleksję.

Model coachingu GROW – podsumowanie

Metodologia coachingu GROW Model pomaga osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele, dostarczając odpowiedzi na kluczowe pytania coachingowe, które zadają sobie klienci. Rola coacha w tym procesie jest ważna i sprowadza się do zadawania właściwych, właściwych i mocnych pytań coachingowych.Nie ma gotowej i zamkniętej listy pytań, które można wykorzystać w procesie coachingowym.Każdy przypadek jest inny i rolą facylitatora jest ich elastyczny dobór w zależności od specyfiki celu, nad którym pracuje klient i odpowiedzi na kolejne pytania. Artykuł podaje tylko przykłady pytań, które można zadać na różnych etapach coachingu GROW.

Model GROW to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w coachingu, dlatego warto go znać i wykorzystywać w sesjach z klientami – w końcurosnąćznaczy z angielskiegoCrescendo😉

Życzę powodzenia w określaniu i realizacji swoich największych planów!

Anna Dobosz

(Video) 13 Wszystko o coachingu - Kompetencje coacha

Trener, psychoterapeuta

FAQs

Na czym polega model Grow? ›

Grow to rodzaj autoanalizy. Za pomocą podsuwanych przez coacha-menadżera pytań indagowana osoba sama odkrywa swoje cele, przeszkody, które stoją jej drodze, a także wyznacza działania, żeby te cele osiągnąć. To metoda prosta w zastosowaniu, wymaga jednak koncentracji na rozmówcy i wnikliwości przy stawianych pytaniach.

Jakie pytania powinien zadawać coach? ›

Dobrymi pytaniami w coachingu na tym etapie mogą być:
 • Co możesz zrobić, aby osiągnąć cel?
 • Jakie widzisz inne możliwości dojścia do celu?
 • Jakie kroki możesz podjąć?
 • Kto mógłby Ci w tym pomóc?
 • Które z rozwiązań najbardziej ci odpowiada?
 • Co by się stało, gdybyś nic nie zrobił?
Jun 27, 2019

Jak działa coaching? ›

Coaching w odróżnieniu od szkolenia za cel stawia sobie osiąganie konkretnych celów na stanowisku pracy/ w życiu Klienta. Coach towarzyszy Klientowi w przechodzeniu do działania i wdrażania. Klient jest ekspertem w dziedzinie swojego życia, coach stymuluje proces odkrywania zasobów Klienta i uczenia się.

Jak wygląda sesja coachingowa? ›

Najczęściej jest to bezpłatne spotkanie mające na celu określenie zasad współpracy. Klient ma możliwość przedstawienia swoich oczekiwań, natomiast coach ma okazję przedstawić swoje metody działania. Pierwszym punktem każdej następnej sesji jest omówienie wydarzeń od czasu ostatniej sesji.

Jak zrobić koło życia? ›

Wykonanie ćwiczenia sprowadza się do wyznaczenia kluczowych sfer twojego życia lub wartości, a następnie naniesienie ich na koło. W dalszej kolejności dokonujemy oceny wyznaczonych pozycji, dzięki czemu możemy przeprowadzić analizę naszej sytuacji życiowej. Dokonujemy tego poprzez odpowiedzi na pytania coachingowe.

Do czego służą w coachingu pytania zamknięte? ›

Pytania w rozmowie coachingowej służą w pierwszym rzędzie lepszemu zrozumieniu przez coachowanego natury tematu, zagadnienia, problemu lub wyzwania, z jakim przychodzi na sesję.

Na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć zanim zajmiemy się zawodowo coachingiem? ›

Jeśli nie wiesz, czy coaching jest dla Ciebie, spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Kim jestem? Jeśli odpowiedź nie przychodzi lub powoduje napięcie warto wybrać się na coaching. Odpowiedź na to pytanie wyznaczy pierwszy krok na Twojej drodze do realizacji celów.

Co to są pytania kartezjańskie? ›

Pytania kartezjańskie dają nam przede wszystkim szerszy obraz sytuacji. Pokazują, jakie korzyści lub straty spotkają nas, kiedy podejmiemy dane przedsięwzięcie lub nie. Dlatego, kiedy nie potrafimy na co dzień podjąć decyzji to narzędzie może okazać się cudownym rozwiązaniem.

Ile kosztuje sesja coachingu? ›

Średnie ceny coachingu zaczynają się w przedziale 100–500 zł za jedno spotkanie, które może trwać w granicach 60–120 minut. W zależności od charakteru oraz celu spotkań proponowane są pakiety składające się z 4–10 sesji.

Ile trwa coaching? ›

Zazwyczaj proces coachingu zajmuje od 5 do 10 sesji po 60 minut. Spotkania ustalone są w odstępach nie mniej niż tydzień, nie więcej, niż dwa tygodnie. Proces ten może multiplikować się dowolną ilość razy.

Na czym polega pierwszą sesją coachingowa? ›

Pierwsze spotkanie różni się od kolejnych ponieważ właśnie wtedy następuje zapoznanie się, ustalenie zasad współpracy, omówienie kwestii formalnych. W czasie pierwszego spotkania klient ma okazję zadać nurtujące go pytania. Właśnie wtedy istnieje możliwość stworzenia kontraktu coachingowego.

Jakie pytania warto sobie zadać? ›

100 pytań, które warto zadać samemu sobie
 • Co sprawia, że jesteś szczęśliwy, bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu?
 • Jak sądzisz, nad czym musisz zacząć pracować, aby zmienić swoje życie na lepsze?
 • Czy jest w Twoim życiu coś, za czym tęsknisz?
 • Co tak naprawdę chcesz zrobić w ciągu najbliższego roku?
Sep 17, 2022

Jakie problemy rozwiązuje coaching? ›

Coaching wspiera klienta w procesie nauki, zachęca do samodzielnego analizowania trudności i zmiany podejścia, a także motywuje do działania. Jedną z podstawowych form współpracy między coachem a klientem jest coaching indywidualny.

Jakie są cele coachingu? ›

Celem coachingu jest zwiększenie samodzielności w uczeniu się. W ramach relacji coachingowej osoba wspierana zdobywa doświadczenie w zakresie planowania swojego rozwoju oraz jego świadomego kształtowania.

Czy Kartezjusz wierzył w Boga? ›

Kartezjusz wierzy, że Bóg istnieje, ponieważ ma jasne pojęcie o tym, czym Bóg jest. Jednak, aby mieć pewność co do istnienia Boga, musi założyć, że Bóg jest prawdziwy. Pytanie: „Czy możemy wiedzieć na pewno o istnieniu Boga?” ma kluczowe znaczenie dla rozwoju filozofii Kartezjusza.

Czego dotyczy kartezjański dualizm? ›

Dualizm kartezjański to filozoficzny pogląd, wedle którego mamy dwa fundamentalne typy rzeczy: res extensa (rzecz rozciągła) oraz res cogitans (rzecz myśląca).

Co po kursie coachingu? ›

Trener coachingu może zostać zatrudniony w firmie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Praca z zakresu coachingu zwykle obejmuje zatrudnienie w dziale HR, prowadzenie szkoleń, czy doradztwo zawodowe i mentoring.

Od czego zaczac sesję coachingowa? ›

Najczęściej zaczynam od krótkiej medytacji skoncentrowanej albo na oddechu z elementami wizualizacji uziemiającej albo od krótkiego body scanu. Często towarzyszy nam włączony timer. Najchętniej korzystam z Insight Timera czasami z odgłosami w tle (deszcz, fale, itp.)

Ile sesji coachingowych? ›

Pierwszą liczbę, którą przedstawię to ilość spotkań. Liczba ta zależy od tematyki coachingu i przeciętnie wynosi od 3 do 10.

Co powoduje że coaching działa? ›

To jest aż tak proste.” Wytyczanie drogi do uświadomionych na coachingu efektów ma bezpośredni związek z biologią i neuroplastyczną budową naszego mózgu. Nowe ścieżki neuronalne wytworzone dzięki coachingowej pracy, to nowe działania i nowe nawyki widoczne w rzeczywistości.

Czym się różni psycholog od coacha? ›

Coach, w przeciwieństwie do psychologa, psychiatry i psychoterapeuty, wspiera ludzi, którzy są zupełnie zdrowi. Współpraca nie polega na walczeniu z problemami, ale na jak najlepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów i możliwości. Coaching to jedna z metod rozwoju osobistego.

Czym jest i na czym polega coaching? ›

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.”

Ile zarabia Kołcz? ›

Ile zarabia coach?
POZIOM WYNAGRODZENIAZAROBKI BRUTTOZAROBKI NETTO
MINIMALNE4 500 zł3 341 zł
ŚREDNIE6 200 zł4 460 zł
WYSOKIE11 100 zł7 558 zł
May 20, 2022

Czy coaching jest skuteczny? ›

Statystyki Międzynarodowej Federacji Coachingu wskazują, że coaching może się przyczynić do podwyższenia osiągnięć zawodowych o 71 proc. Wspomaga zarządzanie biznesem i poprawia skuteczność zespołu. Jednocześnie 80 proc. osób, które skorzystały z coachingu, podwyższyło pewność siebie, ponad 70 proc.

Ile kosztuje coaching? ›

Średnie ceny coachingu zaczynają się w przedziale 100–500 zł za jedno spotkanie, które może trwać w granicach 60–120 minut. W zależności od charakteru oraz celu spotkań proponowane są pakiety składające się z 4–10 sesji.

Ile bierze Coach za sesję? ›

Jeśli chodzi o coaching biznesowy, według badań Izby Coachingu średnie wartości netto za sesje coachingu mieszczą się w zakresie: ok. 1120 – 1825 zł. Minimalna stawka to 300 zł za sesje i obejmuje to między innymi projekty unijne, coaching kadry niższej od 800zł za sesję. 3 000 zł sesja za coaching zarządu.

Kto może zostać coachem? ›

Tak naprawdę coachem może zostać każdy, bez względu na wykształcenie, jednak w dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy wyrobić własną markę, godną zaufania, odpowiednie przygotowanie jest konieczne. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy coacha, z pewnością będą wolały oddać się w ręce profesjonalisty.

Co daje kurs coachingu? ›

KURS COACHINGU ONLINE LUB STACJONARNIE - PROGRAM. Celem tej sesji jest integracja uczestników, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych podstaw pracy z drugim człowiekiem, zdobycie umiejętności z zakresu psychologii uczenia się w coachingu i komunikacji z klientem.

Videos

1. Goal Phase in GROW: 5 Essential Aspects You May Not Know
(WhoCoaches - This is Coaching)
2. MOŻESZ ŻYĆ ZE SWOJEJ PASJI
(Sohayo Official)
3. Profesjonalna sesja coachingowa - Ewa Szpakowicz coach PCC ICF
(ZEMA Ewa Szpakowicz)
4. Coaching co to jest? Czym nie jest coaching? Business coaching a life coaching? Czy warto? [PODCAST]
(Ania Sadowska - Misja Komunikacja)
5. Co to jest COACHING? Jak wygląda sesja coachingowa?
(Pasjonatka Rozwoju)
6. Czym jest profesjonalny coaching?
(House of Skills)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 10/04/2023

Views: 5780

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.